‘Geen plan = minder resultaat’

Snel een advertentie ‘hier’ en dan een online actie ‘daar’… Sommige organisaties werken zonder duidelijke communicatiestrategie of planning. Bedrijfscommunicatie zonder een communicatieplan, en daarmee een gestructureerde aanpak, heeft altijd effect op uw (omzet)resultaten. Daarnaast komt een versnipperde aanpak het imago van uw organisatie nooit ten goede.

Wilt u uw klanten, stakeholders en relaties echt centraal stellen in uw organisatie? Of beleidsmatig uw communicatie verbeteren en structureel communicatiemomenten inplannen? Vaak wordt vergeten dat doelgerichte communicatie zich moet richten op het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van mensen.

TIES analyseert uw doelgroepen en helpt u aan een praktisch uit te voeren communicatieplan. Op deze manier gaat u uw organisatie kwalitatief beter positioneren, met als uiteindelijk doel: betere communicatie en betere resultaten.

De voordelen van een communicatieplan van TIES: